Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    KOŚCIOŁY, KLASZTORY, SANKTUARIA  / Wąchock - Zespół Klasztorny Opactwa Cystersów
Zespół Klasztorny Opactwa Cystersów

Zespół Klasztorny Opactwa Cystersów z XII wieku - zabytek klasy "0" o znaczeniu światowym. Znakomicie zachowany jeden z najważniejszych obiektów "Szlaku Cystersów" objętych patronatem przez Radę Europy. Obiekty klasztorne pochodzące z I poł. XIII wieku to kościół romański p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Floriana, bazylikowy z transeptem o wystroju barokowym i rokokowym oraz klasztor z bardzo cennym kapitularzem i refektarzem wczesnogotyckim, skarbcem, fraternią i karcerem, rozbudowany z krużgankami i wieżą w 1643r. w stylu wczesnobarokowym. W pomieszczeniach klasztoru mieści się Muzeum Ojców Cystersów, utworzone w 1991r. ze zbiorów księdza Walentego Ślusarczyka,


Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u