Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    KOŚCIOŁY, KLASZTORY, SANKTUARIA  / Tarczek - Kościół  z XIII w. 
Tarczek - Kościół  z XIII w. 

Najcenniejszym zabytkiem Tarczka jest romański kościół zbudowany w I połowie XIII wieku. Obecny kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z ciosów piaskowca, jednonawową, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium. W części zachodniej nawy znajdowała się empora. Mury przeprute są małymi otworami okiennymi, które ze względu na funkcję obronną budowli umieszczono wysoko nad ziemią. 

 

 

Kościół był kilkukrotnie przebudowywany, najpoważniejszych zmian dokonano przy przemurowaniu zachodniej ściany, po zawaleniu się szczytu w XVI wieku.  

 

Do wnętrza świątyni prowadzi późnogotycki portal oraz kruchta, dobudowana w wieku XVII. W ołtarzu głównym znajduje się renesansowy tryptyk (z ok. 1540r.), z centralnym przestawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego oraz scenami Zwiastowania i Trzech Marii po bokach. ściany zdobią pozostałości późnorenesansowej polichromii.

 


Obok kościoła usytuowana jest drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz rosną pomniki przyrody: trzy 300-letnie lipy oraz 200-letnia topola.

Tarczek - Kościół  z XIII w. - wnętrze


Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u