Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    KOŚCIOŁY, KLASZTORY, SANKTUARIA  / Święty Krzyż - Pobenedyktyński Zespół Klasztorny 
Święty Krzyż - Pobenedyktyński Zespół Klasztorny 

Święty Krzyż (Łysa Góra, Łysiec) jest drugim co do wielkości (595 m n.p.m.) masywem Gór Świętokrzyskich. W czasach pogańskich stał się miejscem kultu religijnego.  Z tego okresu pochodzą pozostałości kamiennego wału kultowego, usypanego w pierwszych wiekach naszej ery, a rozbudowanego w wiekach VIII-X. Wchodząc na Święty Krzyż od strony Nowej Słupi podąża się w górę tzw. drogą królewską. Brama usytuowana w murze klasztornym, okalającym klasztor pochodzi z XVII wieku i jest zbudowana w stylu późno barokowym. W ołtarzu głównym oraz 6 ołtarzach bocznych znajduje się 7 obrazów namalowanych przez Franciszka Smuglewicza od. 1806 roku. Jeden z nich ukazuje legendę związaną z węgierskim księciem Emerykiem i powstaniem klasztoru na tym miejscu.  W zachodnim skrzydle klasztoru mieści się muzeum przyrodniczo-leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 
          Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Święty Krzyż
26-004 Bieliny
tel.(0-41)317-70-21

Godziny zwiedzania - dni robocze: 9.00-12.30, 13.00-16.00; 
niedziele: 12.00-16.00.

Na wystawie prześledzić można dzieje klasztoru oraz zobaczyć pamiątki przywiezione z wypraw misyjnych.

Muzeum Przyrodniczo - Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Święty Krzyż 1
26-004 Bieliny
tel.(0-41)317-70-87

Godziny zwiedzania - wtorek-niedziela: 10.00-16.00.

Muzeum zostało utworzone we wrześniu 1954r.
W 1972r. udostępniono ekspozycję muzealną zajmującą parter zachodniego skrzydła klasztoru. Ekspozycja ta obejmuje działy: archeologiczny, geologiczny, flory parku, fauny bezkręgowej i kręgowej.  

Święty Krzyż - Pobenedyktyński Zespół Klasztorny 
Święty Krzyż - Pobenedyktyński Zespół Klasztorny 
Święty Krzyż - Pobenedyktyński Zespół Klasztorny 

 [ Nowa Słupia ] [ Świętokrzyski Park Narodowy ]

Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u