Polskie góry: | Beskid SądeckiPieniny  |   Gorce  |   Spisz  | Tatry | Sudety | Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE DLA TURYSTÓW


    ZABYTKI TECHNIKI, ATRAKCJE ARCHEOLOGICZNE / Staropolski Okręg  Przemysłowy
Starachowice - Muzeum Przyrody i Techniki

Staropolski Okręg Przemysłowy jest to najstarszy i aż do końca XIX wieku największy na ziemiach polskich rejon górniczo-hutniczy, obejmujący obszar międzyrzecza Wisły, Pilicy i Nidy. Znajdowały się tam bogate złoża surowców mineralnych, zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych (ołowiu i miedzi z domieszką srebra), krzemienia, wapieni, piaskowca, marmuru, iłów, glin, marglu i piasków szklarskich, a także słonych źródeł. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów (węgiel drzewny) oraz dostarczających energii wodnej rzek.

 [Nietulisko] [Samsonów] [Stara Kuźnica] [Starachowice] [Nowa Słupia] [Sielpia]

Copyright © 2002 - 2003 Agrowczasy.com

stat4u